සවුදි කාන්තාව: 'අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප වී නෑ'

සවුදි කාන්තාව: 'අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප වී නෑ'

  • 20 නොවැම්බර් 2015

Image copyright
Getty

ගල් ගසා මරා දැමීමට නියම වී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවක වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිරන්තර අවධානයෙන් සිටින බව සෞදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අස්මි තාසිම් ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සුභවාදී ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව පැවසූ ඔහු සමහර වෙබ් අඩවි වල පළ වූ වාර්තා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි පැවසුවේ.

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇති බවට වෙබ් අඩවියක් වාර්තා කර තිබිණ.

අභියාචනයේ ඊළඟ පියවර ගැන ඉතා සෙවිල්ලෙන් සහ වගකීමකින් යුතුව කටයුතු කරමින් සිටින බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

ජන මාධ්‍යවල එවැනි තොරතුරු පළ වීම ගැන තානාපති කාර්යාලයත්, රජයත් කණගාටුවන බව පැවසූ තානාපති අස්මි තාසිම්, මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරමින් සිටින රජයත් සෞදියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයත් ඒ නිසා මානසික කඩාවැටීමකට සහ පීඩනයකට ලක්වූ බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.